Produktionsmarknad

Vi har kunder från både hemmamarknaden och utomlands.JingyidaSäljchefer kan tala flytande engelska för bra kommunikation.

Vår huvudsakliga försäljningsmarknad:

Nordamerika 55,00 %

Sydeuropa 45,00 %